Skiold liemiruokinta

Skiold-liemiruokintajärjestelmä

Järjestelmämyynti, huolto ja varaosat Suomessa, Ransuco Oy.

Monipuolinen olematta monimutkainen

Skiold-liemiruokinta on kehittynyt järjestelmä, jonka käyttäminen on helppoa oli sitten kysymyksessä yksinkertainen yhden sekotinsäiliön järjestelmä tai monitasoinen kokonaisuus, johon sisältyy useita sekoittimia ja säiliöitä.

Skiold-liemiruokintajärjestelmä vastaa nykyaikaisen siantuotannon vaatimuksiin, jossa luotettavuus, tarkkuus ja tehokkuus korostuvat. Tarkka annostelu ja jäännöksistä vapaa rehu ovat Skioldin avainosaamista. Järjestelmät on suunniteltu asiakaslähtöisesti.
 

Vaihtoehtoisia ratkaisuja reseptien käsittelyyn

Multifeeder 5000-järjestelmästä löytyy aina optimaalinen ratkaisu riippumatta sikalan tuotantosuunnasta, ruokintastrategiasta tai käytettävistä resepteistä. Multifeeder 5000 sekoittaa ja ruokkii samanaikaisesti jopa seitsemässä sekoitusjärjestelmässä. Komponenttaja voidaan ottaa 60 siilosta ja käyttää lukemattomia eri reseptejä. Useat sekoittimet ruokkivat toisistaan riippumatta esimerkiski emakko- ja lihasikalassa samanaikaisesti kun rehua sekoitetaan toisille osastoille. Suurissa sikaloissa sekoitussäiliötä voidaan käyttää rehun valmistamiseen useisiin liemisäiliöihin.

Perusjärjestelmä

Perinteinen liemiruokintajärjestelmä, jossa rehua jää putkiin ruokintakertojen välisiksi ajoiksi. Multifeeder 5000 laskee kuinka paljon eri komponentteja on jäljellä sekoitussäiliössä ja putkistossa, ja ottaa ne huomioon reseptejä valmistettaessa. Multifeeder 5000 kertoo aina käyttäjälleen tarkasti mitä se ruokkii sekä muuttaa itse nesteen ravintoarvoa ja sisältöä.

Vaiheruokinta

Vaiheruokinnassa on käytössä kaksi erillistä sekoitussäiliötä, joista kummastakin johtaa oma putkisto sikalan eri osastoihin. Putket kulkevat rinnakkain karsinoiden yläpuolella. Kummastakin putkesta on liitetty ruokintaventtiili kunnkin karsinan pudotusputkeen.

Putkien puhdistus

Tähteiden minimoiminen tai poistaminen tapahtuu joko niin, että uusi seos tyhjentää putkiston työntämällä vanhan seoksen tähteet edelleen tai tähteen voidaan poistaa myös vedellä tai tulpalla. Järjestelmään voi liittää säiliötä tähteille.

Sekoitussäiliö

Sekoitussäiliö on varustettu ilmalukolla, jotta tähteitä jäisi mahdollisimman vähän sekä kivenkerääjällä, jonka magneetti poistaa mahdolliset metalliesineet rehusta.
 

DM5-ruokintaventtiili

Datamixin DM5-ruokintaventtiili on erittäin käyttövarma ja huoltoystävällinen. Pultit ja kiristimet ovat ruostumattomia. Kumikalvossa on kaksi kumikerrosta, jotka on vulkanoitu yhteen lujatekoisen kuituverkon ympärille. Luja ja pitkäikäinen!
 

Käyttövarmat pumput

Pumput ovat testattuja, korkeatehoisia ja erittäin käyttövarmoja. Keskipakoispumput ovat kokonaan ruostumatonta terästä ja varustettu 4,0kW tai 5,5kW moottorilla.

Windows-pohjainen tietokonejärjestelmä

Windows-pohjainen tietokonejärjestelmä toimii yksilöllisesti tarpeen mukaan. Järjestelmäkaavion helposti hahmotettavat eriväriset komponentit voivat sisältää esimerkiksi monireseptijärjestelmän, ruokintasuunnittelun osia ja siilon ohjausta. Toimintojen tarkkailu onnistuu selkeitä symboleja napauttamalla, liikkumalla valikoiden kautta tai toimintanäppäimillä. Hälytykset näkyvät näytöllä punaisina. Järjestelmän käsinkäyttö on helppoa, hiiren napsautuksella voi käynnistää ja pysäyttää laitteen osia.

DM6000

DM6000 on Skioldin uusin ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa myllysekoituksen, monivaiheisen kuivaruokinnan, standardin liemiruokinnan feed-push-feed -ruokinnan ja rehujäännösvapaan liemiruokinnan ohjaamisen yhdellä ja samalla ohjausyksiköllä. Järjestelmää voidaan ohjata myös internetissä. Käyttökielen vaihtaminen onnistuu yhdellä klikkauskella, jolloin eri kieliset työntekijät voivat helposti käyttää järjestelmää.
Lue lisää

Residue_feeding blotfodring

Varaosaluettelo

Skiold varaosat, tilaukset puh. 02 484 080 

Back to Top